Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 
ŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA UDARÓW MÓZGU


Śląskie Centrum Leczenia Udarów Mózgu zostało utworzone 21 maja 2004 r. Jest jednostką zadaniową funkcjonującą w oparciu o współpracę następujących komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach :

  • Centralnej Izby Przyjęć,
  • Oddziału Udarowego,
  • Oddziału Neurochirurgii,
  • Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej,
  • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
  • Pracowni Rehabilitacji Ruchowej i Fizykoterapii,
  • Laboratorium Analitycznego.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Śląskiego Centrum Leczenia Udarów Mózgu sprawuje koordynator - Ordynator Oddziału Udarowego.
Podstawowym celem Śląskiego Centrum Leczenia Udarów Mózgu jest kompleksowe leczenie chorych w ostrej fazie udaru mózgu.
Każdy chory potencjalnie kwalifikujący się do leczenia trombolitycznego lub innych procedur terapii wewnątrznaczyniowej od momentu pojawienia się w Izbie Przyjęć do decyzji o ewentualnym wdrożeniu ww. procedur prowadzony jest przez lekarza ośrodka referencyjnego leczenia udarów mózgu.
Chorzy zakwalifikowani do leczenia trombolitycznego lub innych procedur terapii wewnątrznaczyniowej (z wyjątkiem procedur neurochirurgicznych) są hospitalizowani w ośrodku referencyjnym tj. Oddziale Udarowym.
Chorzy nie kwalifikujący się do leczenia trombolitycznego lub innego inwazyjnego są hospitalizowani w Oddziale Udarowym zależnie od wolnych miejsc.


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.