Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

Przyjęcie bez skierowania

W przypadku świadczeń ambulatoryjnych (poradnie) skierowanie nie jest wymagane do:
  • ginekologa i położnika
  • stomatologa
  • wenerologa
  • onkologa
  • psychiatry

Dla osób chorych na gruźlicę wymagane jest skierowanie do lekarza pulmonologa.

Dla osób zakażonych wirusem HIV wymagane jest skierowanie z poradni chorób zakaźnych

W przypadku braku skierowania, kiedy jest ono wymagane za udzielone świadczenie zdrowotne płaci ubezpieczony.

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.