Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

PIERWSZE NA ŚLĄSKU WARSZTATY NEURORADIOLOGII ZABIEGOWEJ PROPAGUJĄCE MAŁOINWAZYJNE, NIEOPERACYJNE LECZENIE NACZYNIAKÓW I TĘTNIAKÓW MÓZGU.


Zabiegi wewnątrznaczyniowe miano małoinwazyjnych zawdzięczają brakiem potrzeby chirurgicznego "otwierania" głowy pacjenta w celu wykonania zabiegu, w znaczący sposób skracają czas zabiegu, czas hospitalizacji i późniejszej rehabilitacji. Na terenie Śląska rocznie wykonuje się ok. 100 tego typu zabiegów.

W dniach 18 i 19. lutego 2005 r. w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym ŚAM w Katowicach w Zakładzie Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej kierowanym przez dr. hab. n. med. Jana Barona odbywać się będą pierwsze na Śląsku warsztaty neuroradiologii zabiegowej zajmujące się małoinwazyjną, wewnątrz naczyniową terapią malformacji naczyniowych w obrębie głowy, a precyzyjniej endowaskularnym, nieoperacyjnym leczeniem naczyniaków i tętniaków mózgu. W czasie trwania warsztatów planujemy wykonać 7 małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych: embolizacji naczyniaków tętniczo-żylnych ośrodkowego układu nerwowego polegających na wprowadzeniu poprzez tętnicę udową, aortę, tętnicę szyjną wewnętrzną bądź tętnicę kręgową, a następnie tętnice śródmózgowe cewnika do gniazda naczyniaka (środka patologii) i podanie specjalnej mieszanki kleju tkankowego powodując efekt embolizacji naczyń doprowadzających co skutkuje zmniejszeniem masy naczyniaka i wyłączeniem go z krwiobiegu mózgowego. Zabiegi tego typu dają efekt całkowitego wyleczenia bądź dają możliwość pacjentowi na przeprowadzenie radykalnej operacji neurochirurgicznej. Drugim typem zabiegów które są wykonywane w naszym Zakładzie są embolizacje wewnątrznaczyniowe tętniaków naczyń mózgowych polegają one na wprowadzeniu poprzez tętnicę udową, aortę, tętnicę szyjną wewnętrzną lub kręgową cewnika do światła tętniaka i wypełnienie go szczelnie platynowymi mikrospiralkami powodując wyłączenie go z krwiobiegu co daję efekt całkowitego wyleczenia groźnej dla życia patologii. Ze względu jednak na różną morfologię tętniaków część z nich musi być zaopatrywana w dalszym ciągu przez neurochirurga.

Zabiegi wewnątrznaczyniowego leczenia naczyniaków i tętniaków mózgu wykonywane są na świecie przez wąską, elitarną grupę specjalistów związanych z radiologią zabiegową. W Polsce grupa ta liczy 12 specjalistów z czego 3 pracuje na terenie Śląska: w Szpitalu Św. Barbary w Sosnowcu w Zakładzie Radiologii dr Witold Tomalski oraz w SP CSK w Zakładzie Radiologii w Katowicach-Ligocie dr hab. Jan Baron i dr Wojciech Wawrzynek.

Warsztaty prowadzić będą radiolodzy interwencyjni z ośrodka katowickiego z SP CSK w Katowicach-Ligocie z Zakładu Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej dr hab. n. med. Jan Baron i dr n. med. Wojciech Wawrzynek oraz zaproszony gość z Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Lublinie kierowanym przez prof. Małgorzatę Szczerbo-Trojanowską dr n. med. Maciej Szajner radiolog interwencyjny posiadający największe w kraju doświadczenie w dziedzinie neuroradiologii zabiegowej. Uczestnikami warsztatów będą koleżanki i koledzy radiolodzy zajmujący się radiologią interwencyjną z Warszawy, Wrocławia, Częstochowy, Bytomia oraz lekarze z Katowic. Warsztaty są organizowane przy współudziale Kliniki Neurochirurgii SP CSK ŚAM kierownikiem, której jest prof. dr hab. n. med. Piotr Bażowski oraz Pododdziału Neurochirurgii Dziecięcej kierownikiem, którego jest dr n. med. Marek Mandera Kliniki Chirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki kierownikiem, której jest prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz.


Wszelkie informacje odnośnie wskazań i kwalifikacji do zabiegów endowaskularnych w obrębie naczyń mózgowych uzyskać można w Zakładzie i Katedrze Radiologii i Medycyny Nuklearnej SP CSK w Katowicach Ligocie pod numerem 032/ 252 55 66 (informacji udzielą doc J. Baron i dr W. Wawrzynek).

SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.