Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 
BIAŁE SOBOTY

13 MAJA I 10 CZERWCA 2006 R.
GODZ. 9:00 DO 13:00


PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ
BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA
KONSULTACJE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
DLA KOBIET
CIERPIĄCYCH NA WYSIŁKOWE
NIETRZYMANIE MOCZUMIEJSCE:
SP CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY ŚAM W KATOWICACH
KATOWICE - LIGOTA UL. MEDYKÓW 14
GABINETY GINEKOLOGICZNE PORADNI PRZYKLINICZNYCH
REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NUMEREM: (032) 789 47 31
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9:00 - 13:00


POPRAW JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA
ZAPRASZAMY


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.